(30u/DSP-contract)

Aksent vzw bestaat uit twee Lokale dienstencentra en een dienst Aanvullende thuishulp in Schaarbeek en Evere.  Onze diensten staan ter beschikking van ouderen en zorgbehoevenden die nog zelfstandig thuis wonen.

Aksent vzw biedt tevens de mogelijkheid tot het doorlopen van werkervarings- en opleidingsprojecten. Langdurig werkzoekenden (zonder diploma secundair onderwijs) kunnen bij Aksent vzw  een werkervaringstraject doorlopen en opleidingen volgen binnen de werkuren.

Wij zoeken:

Gemotiveerde medewerkers die graag in de zorgsector willen werken en bereid zijn een leer-werktraject te doorlopen. Dit onder voorwaarden van een doorstromingsprogramma, in te vullen door de RVA ( http://www.rva.be/nl/formulieren/c633dsp):

Brusselse werkzoekenden

-RVA uitkeringsgerechtigde of OCMW loontrekkende personen.

Functieomschrijving:

Enerzijds sta je als helper in voor het onderhoud van het huishouden van ouderen/hulpbehoevenden die nog zelfstandig thuis wonen. Anderzijds volg jij tijdens de werkuren een opleiding gericht op de zorgsector.

Kerntaken:

 • Uitvoeren van huishoudelijke taken zoals poetsen, strijken, koken, boodschappen doen, gezelschap houden, … (geen lichamelijke verzorgingstaken) bij ouderen en hulpbehoevenden.
 • Volgen van opleidingen (communicatie, werken in team, introductie in de zorgsector, werken met gezinnen, omgaan met personen met een diverse achtergrond en andere specifieke vormingen).
 • Kennis, vaardigheden en ervaringen delen met andere collega’s.

Profiel:

 • Een groot hart hebben voor en voeling hebben met de ouderen
 • Een open houding hebben
 • Een luisterend oor bieden, aandachtig zijn, begrip en geduld tonen in de situaties/problemen van ouderen
 • Oog hebben voor netheid
 • Over een goede fysieke conditie beschikken
 • Persoonlijke ervaring (zorgen voor iemand uit de eigen omgeving) of beroepservaring in de zorg en/of onderhoud is een pluspunt
 • Een basisniveau Nederlands hebben (behaald niveau 1.1).
 • Flexibiliteit om te werken tussen 09u en 17u met een wisselend uurrooster.

AANBOD:

 • 4/5 – contract voor bepaalde duur (twee jaar) met kansen en mogelijkheden tot doorstromen binnen de zorgsector (beroepsopleiding of tewerkstelling).
 • Goede omkadering en ondersteuning tijdens het leer- werktraject.
 • Werken in een aangenaam en multicultureel team.

IN DIENSTTREDING: 01 februari 2020

GEINTERESSERD? Stuur je CV en motivatiebrief naar Svetlana Chirilenco, trajectbegeleider

Meer informatie?    svetlana@aksentvzw.be of 0487/34.35.72