Bestuursleden

  • Claudine De Cuyper, voorzitster
  • An-Sofie Smetcoren
  • Bram Fret
  • André Callaert